Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel instrumentale muziek te beoefenen en mee te werken aan de algemeen cultureel muzikale vorming van haar leden. Hiermee een bijdrage leverend aan het culturele en maatschappelijke leven binnen de gemeenschap, alsmede het verrichten van al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Om dit te realiseren moet men denken aan:

 1. Het geven van muziek onderricht.
 2. Het geven van concerten.
 3. Het organiseren van en deelnemen aan muzikale wedstrijden.
 4. Het opluisteren van plechtigheden en openbare feestelijkheden.
 5. Het meewerken aan uitvoeringen met een cultureel, godsdienstig of sociaal doel.
 6. Alle andere activiteiten die voor het doel van de vereniging of samenleving bevorderlijk kunnen zijn.
 7. Voorop staat dat alle muzikanten binnen hun eigen kunnen optimaal gaan presteren, waarin beleving in het maken van muziek centraal staat.
 8. Medewerking verleent aan activiteiten binnen de gemeenschap die de muzikale belangstelling en vorming van het publiek bevorderen.
 9. De leden bewust maken van hun verantwoordelijkheden binnen de vereniging.
 10. Promotie is geen doelstelling, handhaving in de betreffende afdeling wel.
 11. Zorgen voor een goede jeugdopleiding zodat er voldoende instroming blijft van muzikanten bij harmonie en slagwerkgroep waardoor de continuïteit van de vereniging blijft gewaarborgd.