MVJ groepsfoto LR

Harmonieorkest Juliana

Muziekvereniging Juliana is in 1919 opgericht als Harmonie Juliana. In 2009 bestond de vereniging 90 jaar en toen is naam veranderd in Muziekvereniging Juliana, een alles omvattende naam die beter aangeeft dat de vereniging uit verschillende geledingen bestaat (harmonieorkest, slagwerkgroep, B- en C-jeugdorkest, B- en C- slagwerkgroep, d’Einder Muzikanten en Big Fun Band).

Doel: Het doel van de Muziekvereniging is het optimaal laten musiceren van de muzikanten, waarin beleving in het maken van muziek centraal staat.

Sinds 2008 komt het harmonieorkest uit in de tweede divisie. Eenmaal per vijf jaar wordt deelgenomen aan een concours om te kunnen blijven uitkomen in de huidige, of te promoveren naar een hogere afdeling. Daar tussenin geeft het orkest concerten, waarin niet alleen klassieke harmoniemuziek gespeeld wordt. Jaren terug is een vernieuwende trend ingezet, waarbij vocale ondersteuning en het showelelement zijn toegevoegd. Het orkest heeft de afgelopen jaren twee avondvullende theaterprogramma’s gebracht, “Da Capo al Fine” bij het 90-jarig bestaan in 2009 en Check It in 2013. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Check It 2, waarvan de uitvoering in 2016 zal zijn, alweer in volle gang!

MVJ groepsfoto LR

 

De Dirigent van de harmonie is Robbie Snoek.